• Opleidingsplan keepers

  TOGB is van mening dat de meest geschikte leeftijd om met specifieke keeperstraining te beginnen rond de 10 jaar is. In sommige gevallen kan er eerder gestart worden als iemand veel aanleg voor het keepen heeft maar dat zijn meestal uitzonderingen. Kinderen vanaf een jaar of 6, de leeftijd waarop de meeste kinderen met voetballen beginnen, vertonen een enorme beweeglijkheid. Zou een kind op die leeftijd alleen maar keepen, dan wordt die bewegelijkheid enorm ingedamd.

  Daarom vinden wij het verstandig om kinderen tussen 6 en 10 jaar niet een vaste positie van keeper te geven, maar de spelers per toerbeurt te laten keepen. Zo komt ieder kind een keer op het doel te staan. Het per toerbeurt laten keepen niet alleen toepassen bij wedstrijden maar ook bij de trainingen.

  Dit heeft 3 voordelen:

  1. Ieder kind krijgt op deze manier ervaring in en met het keepen en daarmee wordt ook voorkomen dat een potentieel talent onopgemerkt blijft. Het gebeurt nl wel eens dat iemand op latere leeftijd keeper wordt of een goede keep(st)er blijkt te zijn.
  2. De tijd dat een keeper een bal op de doellijn moest tegenhouden is allang voorbij. Tegenwoordig wordt er van keepers verwacht dat ze mee moeten kunnen voetballen en dat zij hiervoor alle voetbalvaardigheden moeten beheersen. Omdat bekend is dat kinderen tussen de 8 en 12 jaar gemakkelijk nieuwe bewegingen aanleren, is het juist dan belangrijk om hun zoveel mogelijk aan te reiken. Van 8 tot 10 jaar zijn dat de voetbalspecifieke vaardigheden en van 10 tot 12 jaar de basistechnieken van keepen in het algemeen.
  3. Mocht blijken dat een kind rond zijn/haar 14e jaar genoeg heeft van het keepen, kan hij/zij zonder al te veel problemen en achterstand een positie als veldspeler innemen. Heeft een kind tussen zijn 6e en 14e jaar alleen maar gekeept dan beheerst het de voetbalspecifieke vaardigheden veel minder omdat het in zijn/haar technische ontwikkeling als veldspeler een grote achterstand heeft opgelopen. Een kind dat vanaf zijn/haar 8e jaar per se wil keepen moet je echter niets in de weg leggen, maar wij adviseren om het kind dan slechts maximaal 1 helft per wedstrijd te keepen en ook tijdens de trainingen te rouleren om zodoende voldoende aandacht aan de voetbal specifieke vaardigheden te kunnen besteden.

  Wij vinden een leeftijd van 10 jaar een prima leeftijd om gerichter te gaan werken met keepers en organiseren dan ook pas vanaf deze leeftijdsgroep keeperstrainingen. Tot die tijd heeft een kind dan een speelse en toch gevarieerde opleiding als keeper/speler achter de rug. Het kind kan dan voor zichzelf ook veel beter een keuze maken omdat al vier jaar ervaring is opgedaan als zowel keeper als veldspeler. Ons advies is dan ook om niet een situatie te creeren waarin het kind op (te) jonge leeftijd met keepersshirt en –handschoenen naar de training wordt gestuurd omdat wij dat als ouders dat zo graag willen.