• Contributie

  De hoogte van de contributie is afhankelijk van je leeftijd en de afdeling waarin je voetbalt. Inning van de contributie gebeurt automatisch voor alle nieuwe leden. Daarom wordt bij de inschrijving om een machtiging voor automatische incasso gevraagd.

  Met ingang van het seizoen 2019/2020 zijn de contributiebedragen als volgt:

  Categorie

   Geboortejaar

  Verschuldigde contributie

     

  Met machtiging

  Zonder machtiging

  Jeugd – JO7 en JO6

  na 2012

  € 124,-

  € 134,-

  Jeugd – JO8 / JO9

  2011 en 2012

  € 129,-

  € 139,-

  Jeugd – JO10 / JO11

  2009 en 2010

  € 145,-

  € 155,-

  Jeugd – JO12 / JO13

  2007 en 2008

  € 147,-

  € 157,-

  Jeugd – JO14 / JO15

  2005 en 2006

  € 168,-

  € 178,-

  Jeugd – JO16 / JO17

  2003 en 2004

  € 174,-

  € 184,-

  Jeugd – JO18 / JO19

  2001 en 2002

  € 190,-

  € 200,-

  Jeugd – Auti voetbal

   

  € 119,-

  € 129,-

  Senioren – G voetbal

   

  € 140,-

  € 150,-

  Senioren – veld

   

  € 261,-

  € 271,-

  Senioren – zaal

   

  € 184,-

  € 194,-

  Senioren – veld en zaal

   

  € 367,-

  € 377,-

  Senioren – recreatief (7 tegen 7)

   

  € 144,-

  € 154,-

  Senioren – recreatief en zaal

   

  € 262,-

  € 272,-

  Jeugd – JO18 / JO19 veld en zaal

   

  € 262,.

  € 272,-

  Rustende leden / donateurs

   

  € 34,-

  € 34-

 • Toeslag selectiespelers

  Voor een deel van de selectiespelers geldt er een toeslag van € 50,00 per jaar vanwege de extra faciliteiten (tenues, e.d.) die worden geboden aan selectieteams. In het seizoen 2019-2020 geldt dat voor de volgende teams:

  Zondag 1 en 2, zaterdag 1, JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO13-2 en JO11-1

  Deze toeslag wordt in oktober geïnd via automatische incasso. Mochten spelers vóór de winterstop uit de selectieteams worden geplaatst, hetzij op eigen verzoek, hetzij door trainer of bestuur, dan zal € 25,00 worden teruggestort.

   

 • Toeslag JO7 en JO6 (Champions League)

  Voor de jongste jeugd ( JO7 en JO6) geldt een toeslag van € 15,00 voor het gebruik van de Champions League-shirts tijdens de interne competitie die zij spelen (de ‘Champions League’). Deze kinderen hoeven daarom geen eigen TOGB-shirt te kopen.

   

 • Lidmaatschap na 1 januari

  Vangt het lidmaatschap aan na 1 januari maar voor 1 maart, dan is 50% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd. Vangt het lidmaatschap aan na 1 maart maar voor het eind van het seizoen en wordt er nog in wedstrijdverband meegespeeld in een team, dan is 25% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd.

   

 • Inning van de contributie

  De contributie voor het lopende seizoen wordt begin september van dat seizoen geïnd middels automatische incasso. Word je gedurende het seizoen lid dan wordt de contributie aan het begin van de maand volgend op de dag waarop je lid bent geworden, afgeschreven van de opgegeven rekening.

  Bezwaar tegen automatische incasso

  Heb je principieel bezwaar tegen automatische incasso, dan kun je, met redenen omkleed, een verzoek voor ontheffing van de automatische incassobetaling indienen. Het verzoek voor de ontheffing dient per e-mail te worden gestuurd aan de secretaris van de afdeling voetbal, de heer Wil van Velzen.

  Het afdelingsbestuur voetbal neemt per geval een besluit en neemt het verzoek pas in behandeling als het verzoek schriftelijk is ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet in behandeling genomen.

  Voor leden die geen machtiging hebben afgegeven dient de verschuldigde contributie, verhoogd met € 10,- administratiekosten voor contante betaling, uiterlijk 15 september van het seizoen waarvoor de contributie geldt,onder vermelding van de naam en het team van de speler te zijn bijgeschreven op RABO-rekening 1067.02.629 t.n.v. “S.V. T.O.G.B.”. Wanneer de contributie niet op 15 september is bijgeschreven op bovengenoemde bankrekening, zal € 10,- extra aan kosten voor te late betaling in rekening worden gebracht.

  Zolang de verschuldigde contributie na 15 september niet is bijgeschreven op de rekening van SV TOGB kan er niet deelgenomen worden aan wedstrijden.