• Contributie

  De hoogte van de contributie is afhankelijk van je leeftijd (geboortejaar). Inning van de contributie gebeurt automatisch voor alle leden. Daarom wordt bij de inschrijving om een machtiging voor automatische incasso gevraagd.

  Met ingang van het seizoen 2023-2024 zijn de contributiebedragen na goedkeuring in de ledenvergadering van 30 mei 2023 als volgt:

  Categorie  Geboortejaar Verschuldigde contributie   Categorie Verschuldigde contributie
  Jeugd veld   Senioren veld
  Jeugd onder 6 (JO6) 2018 € 126,-   G voetbal - veld € 155,-
  Jeugd onder 7 (JO7) 2017 € 126,-   Senioren - veld € 289,-
  Jeugd onder 8 (JO8) 2016 € 143,-   Recreatief vrijdag  (7 x 7) € 100,-
  Jeugd onder 9 (JO9) 2015 € 143,-   Recreatief zondag  (7 x 7) € 144,-
  Jeugd onder 10 (JO10) 2014 € 158,-   Senioren zaal
  Jeugd onder 11 (JO11) 2013 € 161,-   Senioren - zaal € 204,-
  Jeugd onder 12 (JO12) 2012 € 163,-   Combinatie veld en zaal
  Jeugd onder 13 (JO13) 2011 € 163,-   JO18/ JO19 - veld en zaal € 286,-
  Jeugd onder 14 (JO14) 2010 € 186,-   Senioren - veld en zaal € 391,-
  Jeugd onder 15 (JO15) 2009 € 186,-   Senioren - veld en 35+ € 339,-
  Jeugd onder 16 (JO16) 2008 € 193,-   Senioren rustend
  Jeugd onder 17 (JO17) 2007 € 193,-   Rustende leden € 37,-
  Jeugd onder 18 (JO18) 2006 € 210,-    Donateur € 50,-
  Jeugd onder 18 (JO19) 2005 € 210,-    Selectiebijdrage JO12 tm JO19 € 100,-
  Jeugd – Auti voetbal ( training )   € 63,-    Selectiebijdrage Senioren € 100,-

   

   Administratiekosten bij te late betaling bedragen minimaal € 10,00. 

 • Inschrijfkosten nieuwe leden

  Aan nieuwe leden wordt eenmalig € 16,- inschrijfkosten in rekening gebracht.

  De eenmalige inschrijfkosten worden tegelijk geïnd met de contributie.

 • Toeslag selectiespelers

  Voor de selectiespelers geldt er een toeslag van € 100,00 per jaar vanwege de extra faciliteiten (tenues, gediplomeerde trainers, e.d.) die worden geboden aan selectieteams. 

  In het seizoen 2023-2024 geldt dat voor de volgende teams:

  Senioren 1, JO23-1, JO19-1, JO18-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1 en JO13-2.

  Deze toeslag wordt tegelijkertijd met de contributie geïnd. Mochten spelers vóór de winterstop uit de selectieteams worden geplaatst, hetzij op eigen verzoek, hetzij door trainer of bestuur, dan zal € 50,00 worden teruggestort.

   

 • Contributie voor Trainingsleden

  Voor leden die alleen deelnemen aan trainingen en dus niet deelnemen aan wedstrijden wordt 50% van bovengenoemde contributiebedrag van hun leeftijdscategorie in rekening.

   

 • Lidmaatschap na 1 januari

  Vangt het lidmaatschap aan na 1 januari maar voor 1 maart, dan is 50% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd. Vangt het lidmaatschap aan na 1 maart maar voor het eind van het seizoen en wordt er nog in wedstrijdverband meegespeeld in een team, dan is 25% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd.

 • Inning van de contributie

  De contributie voor het lopende seizoen wordt rond 28 augustus van dat seizoen geïnd middels automatische incasso. Word je gedurende het seizoen lid, dan wordt de contributie rond de 28e van de maand volgend op de dag waarop je lid bent geworden, afgeschreven van de opgegeven rekening.

  Bezwaar tegen automatische incasso

  Heb je principieel bezwaar tegen automatische incasso, dan kun je, met redenen omkleed, een verzoek voor ontheffing van de automatische incassobetaling indienen. Het verzoek voor de ontheffing, voorzien van naam, relatienummer en factuurnummer, dient per e-mail te worden gestuurd aan de budgethouder afdeling voetbal.

  Het afdelingsbestuur voetbal neemt per geval een besluit en neemt het verzoek pas in behandeling als het verzoek schriftelijk is ingediend bij de budgethouder. Verzoeken die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet in behandeling genomen.

  Voor leden die toestemming hebben om de verschuldigde contributie op een andere manier te voldoen, dient deze uiterlijk 28 augustus van het seizoen waarvoor de contributie geldt, onder vermelding van de naamvan de speler, het relatienummer en het factuurnummer te zijn bijgeschreven op RABO-rekening NL51 RABO 0106 7026 29 t.n.v. S.V. T.O.G.B. afdeling Voetbal. Wanneer de contributie niet op 28  augustus is bijgeschreven op bovengenoemde bankrekening, zal het lid worden aangemaand waarbij € 10,- extra aan kosten voor te late betaling in rekening worden gebracht. 

  Zolang de verschuldigde contributie op of na 28 augustus niet is bijgeschreven op de rekening van SV TOGB, kan er niet meer deelgenomen worden aan wedstrijden.