• Contributie

  De hoogte van de contributie is afhankelijk van je leeftijd en de afdeling waarin je voetbalt. Inning van de contributie gebeurt automatisch voor alle nieuwe leden. Daarom wordt bij de inschrijving om een machtiging voor automatische incasso gevraagd.

  Met ingang van het seizoen 2022-2023 zijn de contributiebedragen onder voorbehoud van de goedkeuring in de ledenvergadering van 25 april 2022 als volgt:

   

   

  Categorie  Geboortejaar Verschuldigde contributie   Categorie Verschuldigde contributie
  Jeugd veld   Senioren veld
  Jeugd onder 6 (JO6) 2017 € 124,-   G voetbal - veld € 140,-
  Jeugd onder 7 (JO7) 2016 € 124,-   Senioren - veld € 275,-
  Jeugd onder 8 (JO8) 2015 € 136,-   Recreatief vrijdag  (7 x 7) € 95,-
  Jeugd onder 9 (JO9) 2014 € 136,-   Recreatief zondag  (7 x 7) € 144,-
  Jeugd onder 10 (JO10) 2013 € 150,-   Senioren zaal
  Jeugd onder 11 (JO11) 2012 € 153,-   Senioren - zaal € 194,-
  Jeugd onder 12 (JO12) 2011 € 155,-   Combinatie veld en zaal
  Jeugd onder 13 (JO13) 2010 € 155,-   JO18/ JO19 - veld en zaal € 272,-
  Jeugd onder 14 (JO14) 2009 € 177,-   Recreatief - veld en zaal € 272,-
  Jeugd onder 15 (JO15) 2008 € 177,-   Senioren - veld en zaal € 372,-
  Jeugd onder 16 (JO16) 2007 € 183,-   Senioren rustend
  Jeugd onder 17 (JO17) 2006 € 183,-   Rustende leden € 35,-
  Jeugd onder 18 (JO18) 2005 € 200,-      
  Jeugd onder 18 (JO19) 2005 € 200,-    Selectiebijdrage JO12 tm JO19    € 75,-
  Jeugd – Auti voetbal ( training )   € 60,-    Selectiebijdrage Senioren  € 75,-

   

  Naast de contributiebedragen kennen we inschrijfgeld voor nieuwe leden ( éénmalig voor een nieuw lid ) ter hoogte van € 15,00.

  Administratiekosrten bij te late betaling bedragen minimaal € 10,00. 

 • Inschrijfkosten nieuwe leden

  Aan nieuwe leden wordt eenmalig € 15,- inschrijfkosten in rekening gebracht.

  De eenmalige inschrijfkosten worden tegelijk geïnd met de contributie.

 • Toeslag selectiespelers

  Voor (een deel van) de selectiespelers geldt er een toeslag van € 75,00 per jaar vanwege de extra faciliteiten (tenues, e.d.) die worden geboden aan selectieteams. 

  In het seizoen 2021-2022 geldt dat voor de volgende teams:

  Zondag 1, JO23, JO19-1, JO17-1, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, JO13-2 en JO11-1

  Deze toeslag wordt in oktober geïnd via automatische incasso. Mochten spelers vóór de winterstop uit de selectieteams worden geplaatst, hetzij op eigen verzoek, hetzij door trainer of bestuur, dan zal € 25,00 worden teruggestort.

   

 • Contributie voor Trainingsleden

  Voor leden die alleen deelnemen aan trainingen en dus niet deelnemen aan wedstrijden wordt 50% van bovengenoemde contributiebedrag van hun leeftijdscategorie in rekening.

   

 • Lidmaatschap na 1 januari

  Vangt het lidmaatschap aan na 1 januari maar voor 1 maart, dan is 50% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd. Vangt het lidmaatschap aan na 1 maart maar voor het eind van het seizoen en wordt er nog in wedstrijdverband meegespeeld in een team, dan is 25% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd.

   

 • Inning van de contributie

  De contributie voor het lopende seizoen wordt begin september van dat seizoen geïnd middels automatische incasso. Word je gedurende het seizoen lid dan wordt de contributie aan het begin van de maand volgend op de dag waarop je lid bent geworden, afgeschreven van de opgegeven rekening.

  Bezwaar tegen automatische incasso

  Heb je principieel bezwaar tegen automatische incasso, dan kun je, met redenen omkleed, een verzoek voor ontheffing van de automatische incassobetaling indienen. Het verzoek voor de ontheffing dient per e-mail te worden gestuurd aan de secretaris van de afdeling voetbal, de heer Wil van Velzen.

  Het afdelingsbestuur voetbal neemt per geval een besluit en neemt het verzoek pas in behandeling als het verzoek schriftelijk is ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet in behandeling genomen.

  Voor leden die geen machtiging hebben afgegeven dient de verschuldigde contributie, verhoogd met € 10,- administratiekosten voor contante betaling, uiterlijk 15 september van het seizoen waarvoor de contributie geldt,onder vermelding van de naam en het team van de speler te zijn bijgeschreven op RABO-rekening 1067.02.629 t.n.v. “S.V. T.O.G.B.”. Wanneer de contributie niet op 15 september is bijgeschreven op bovengenoemde bankrekening, zal € 10,- extra aan kosten voor te late betaling in rekening worden gebracht.

  Zolang de verschuldigde contributie na 15 september niet is bijgeschreven op de rekening van SV TOGB kan er niet deelgenomen worden aan wedstrijden.