• WELKOM BIJ TOGB!

  SV TOGB streeft naar een plezierige en sportieve sfeer. Wij maken u graag attent op onze gedragsregels:

  1. Iedereen die zich aan onderstaande gedragsregels houdt is van harte welkom op het sportpark van SV TOGB;
  2. Geef het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op het sportpark;
  3. Discriminatie, geweld, schelden, grof taalgebruik, (seksuele) intimidatie, pesten, of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en heeft sancties tot gevolg;
  4. Blijf als toeschouwer achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het sportveld, het veld is alleen toegankelijk voor actieve leden en staf. 
  5. Laat coaching van de teams over aan de trainers en begeleiders;
  6. Onthoud je van commentaar en ga niet in discussie met de scheidsrechter of spelleider;
  7. Blijf positief, ook bij verlies. Winnen is fijn, maar verliezen hoort ook bij sporten;
  8. Volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd. Realiseer je dit als volwassene en gedraag je ernaar;
  9. Spreek anderen op een beleefde manier aan indien ze zich niet aan de gedragsregels houden;
  10. Ga zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen en houdt ons terrein netjes;
  11. Bij diefstal en ernstige geweldsdelicten wordt altijd direct aangifte gedaan bij de politie;
  12. Op het terrein van TOGB geldt een algeheel rook- en vuurwerkverbod; 
  13. Het gebruik en in het bezit hebben van drugs is ten strengste verboden op het terrein van TOGB en zal direct leiden tot een veld/complex verbod c.q. royement van de vereniging;
  14. Alcoholgebruik is uitsluitend in beperkte mate en op bepaalde tijden toegestaan in de kantine en het aangrenzende terras! Er geldt een strikte leeftijdsgrens van 18 jaar voor het drinken van alcohol; 
  15. Als de hoofdingang is afgesloten is het verboden het terrein van SV TOGB te betreden.