• Sportiviteit en respect

  Als vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen plezier kan beleven aan het voetbal. Een veilig sportklimaat zorgt ervoor dat jeugd veilig kan opgroeien binnen de club en dat jongens en meisjes hun talenten kunnen ontwikkelen.

  Ben je als lid, ouder of vrijwilliger betrokken bij TOGB? Dan verwachten we van jou:

  • dat je met respect omgaat met elkaar en met scheidsrechters, tegenstanders en anderen
  • dat je bijdraagt aan een positieve sfeer en een sportief klimaat
  • dat je als ouder kinderen hun spel laat spelen. Positief aanmoedigen is okay, je bemoeien met het spel niet
  • dat je zorgvuldig omgaat met onze accommodatie en materialen
  • dat je, als er problemen zijn, er melding van maakt

  Melding maken:

  Als er iets is wat je wil melden inzake Sporitiviteit en Respect, stuur dan een mail naar sportiviteitenrespect-voetbal@togb.nl

  Sportiviteit en Respect Marieke de Jong  sportiviteitenrespect-voetbal@togb.nl

  Bellen kan eventueel ook: 06-41995255 is het telefoonnummer van Marieke de Jong. 

   

  Vertrouwenspersoon

  Soms gebeuren er dingen waar je als lid niet graag over praat met anderen of die erg gevoelig liggen. Mogelijk is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Wanneer de stap te groot is om daar met direct betrokkenen over te praten, kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden en de helpende hand bieden. 

  De vertrouwenspersoon dient in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijke wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt samen met de vertrouwenspersoon een aanpak bepaald.

  De vertrouwenspersonen bij TOGB is:

  Pupillen en junioren

  Maarten Kok
  vertrouwentogb@outlook.com

  G-voetbal

  Maarten Kok  

  VERTROUWENSPERSOON TOGB Afdeling Voetbal

  Als vertrouwenspersoon streef ik ernaar om een veilige en vertrouwelijke omgeving te bieden waarin mensen zich vrij kunnen uiten.

  Mijn naam is Maarten Kok en ik ben opgeleid in het begeleiden van mensen die te maken hebben met problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit.

  Ik ben door TOGB benaderd om de rol als vertrouwenspersoon in te vullen voor de club. Als vertrouwenspersoon heb ik een neutrale positie en mijn belangrijkste taak is om te luisteren, ondersteuning te bieden en te adviseren over mogelijke vervolgstappen. Ik hecht veel waarde aan respect, integriteit en vertrouwen en ik zal er altijd naar streven om een ieder die mij benadert het gevoel te geven dat ze veilig zijn en gehoord worden.

  Ik ben vader van 3 kinderen, 2 meiden, een zoon en een hond. Samen met mijn vrouw en mijn zoon wonen we in Pijnacker. De meiden zijn inmiddels het huis uit. Mijn zoon voetbalt bij een andere club.

  Bij TOGB heb ik dan ook een neutrale rol aangezien ik verder geen binding met de club heb. U kunt mij via email of telefoon bereiken.

  In het dagelijkse leven ben ik werkzaam in de techniek, meestal ben ik in de avonden het beste bereikbaar op mijn nummer 06-47404022. U kunt mij ook een e-mail sturen vertrouwentogb@outlook.com.