• Sportiviteit en respect

  Als vereniging vinden we het belangrijk dat iedereen plezier kan beleven aan het voetbal. Een veilig sportklimaat zorgt ervoor dat jeugd veilig kan opgroeien binnen de club en dat jongens en meisjes hun talenten kunnen ontwikkelen.

  Ben je als lid, ouder of vrijwilliger betrokken bij TOGB? Dan verwachten we van jou:

  • dat je met respect omgaat met elkaar en met scheidsrechters, tegenstanders en anderen
  • dat je bijdraagt aan een positieve sfeer en een sportief klimaat
  • dat je als ouder kinderen hun spel laat spelen. Positief aanmoedigen is okay, je bemoeien met het spel niet
  • dat je zorgvuldig omgaat met onze accommodatie en materialen
  • dat je, als er problemen zijn, er melding van maakt

  Vertrouwenspersoon

  Soms gebeuren er dingen waar je als lid niet graag over praat met anderen of die erg gevoelig liggen. Mogelijk is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Wanneer de stap te groot is om daar met direct betrokkenen over te praten, kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden en de helpende hand bieden. 

  De vertrouwenspersoon dient in eerste instantie als klankbord, waarbij klachten en/of problemen onafhankelijk en op vertrouwelijke wijze kunnen worden besproken. Na een melding bij de vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan wordt samen met de vertrouwenspersoon een aanpak bepaald.

  De vertrouwenspersonen bij TOGB zijn:

  Pupillen en junioren

  vacature

  vertrouwenscie.jeugd-voetbal@togb.nl

  G-voetbal

  vacature

  vertrouwenscie.G-voetbal@togb.nl