• Geschokt hebben wij moeten vernemen dat Hilbrand Stoffers (15-08-1962)  jl. donderdag na een kort verblijf in het ziekenhuis is overleden.  

    De 59-jarige inwoner van Bleiswijk is zijn hele voetballeven lid geweest van TOGB. Hij verdedigde een korte periode het doel van ons eerste elftal en bleef na die tijd onze club zeer trouw. Toen hij in een later stadium in lagere teams ging spelen, bleef hij zeer betrokken bij het reilen en zeilen van de club. Zo trad hij toe tot de ledenraad en de commissie die de bouw van de tribune begeleidt.  Daarbij verloor hij nimmer het belang van zijn team uit het oog. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was naar Hilbrand’s zin, werd hij met zijn softwarebedrijf tevens lid van de Businessclub en stak hij zijn team in een compleet nieuwe outfit.

    Wij verliezen in Hilbrand een serieuze, fijne sportvriend waarop we altijd konden rekenen en die achter de schermen heel veel werk voor TOGB heeft verzet.

    Het bestuur wenst zijn vrouw Anita en verdere familie, mede namens alle leden, heel veel sterkte in deze donkere dagen.

    Bestuur afdeling Voetbal