• Jaarverslag afdeling Voetbal mei 2019 tot en met maart 2020

  Normaal wordt het jaarverslag van de afdeling Voetbal tijdens de Ledenvergadering besproken. Omdat deze ledenvergadering geen doorgang vindt vanwege de bijzondere omstandigheden die de Covid-19 pandemie met zich meebrengt wil het bestuur u toch graag de gelegenheid geven te kunne terugblikken op het afgelopen seizoen, dat ten tijde van de jaarvergadering overigens dan nog niet is afgerond.

  Dit jaarverslag bestrijkt de periode  van Dit jaarverslag bestrijkt de periode  van mei 2019 tot en met maart 2020. Het eind van dit seizoen is dus niet verwerkt in dit verslag, dat volgt dan komend seizoen weer.

  Bestuur

  De samenstelling van het bestuur in de betreffende periode:  

  • Andy Wibier, voorzitter
  • Wil van Velzen, secretaris
  • Joeri Turk, budgetbewaker 
  • Izaak Havenaar, technische commissie  
  • Jeroen van der Valk, jeugdcommissie
  • Paul van der Burg, pr  
  • Arjen Heinsbroek, lagere senioren en zaalvoetbal 

  Het  bestuur vergaderde doorgaans eenmaal per maand, op de tweede donderdag.  Waar nodig kwam men tussendoor bij elkaar. De corona-omstandigheden noopten er toe om geïmproviseerd te werk te gaan, waardoor verschillende keren “op afstand” vergaderd moest worden.

  Leden

  Al een flink aantal jaren is het ledenaantal stabiel. Weliswaar staan er regelmatig leden aan de deur te rammelen om zich aan te melden, doch de veldcapaciteit noopt ons ertoe een wachtlijst aan te houden voor nieuwe pupillen. Pas nadat leden zich afmelden, kan een nieuw lid worden ingeschreven.  Uitzondering op deze regel vormt het seniorenvoetbal op zondag.  Speelden we enkele jaren geleden nog met 12 teams op zondag, thans is dit al teruggelopen tot 9 teams, terwijl een verdere afname zich aankondigt.  Daarentegen neemt de vraag naar senioren-zaterdag gestaag toe.  Echter, zolang geen extra velden beschikbaar komen, zullen we genoegen moeten nemen met de huidige situatie, zoals deze het afgelopen seizoen bestond:

  We traden aan met totaal 80 teams in competitieverband.

  • Senioren: 9 x op zondag, 5 x zaterdag
  • Jeugd met in totaal 51 teams, waarvan 5 onder 19, 5 onder 17, 6 onder 16, 4 onder 15, 5 onder 14, 5 onder 13, 7 onder 12, 8 onder 11 en 6 teams onder de 10 jaar
  • Pupillen met 13 teams, waarvan 7 onder de 9 en 6 onder de 8 jaar. Bovendien spelen zo’n 65 mini-pupillen hun onderlinge wedstrijdjes.  
  • Tenslotte hebben we ook nog 2 G-teams , 5 teams die in de zaal spelen en weliswaar niet in competitieverband, maar wel actief, zo’n 40 leden die onderling op zondagmorgen het 7 tegen 7 spelletje spelen.

   Al met al stonden in augustus 2019 een kleine 1200  TOGB-ers klaar om de strijd aan te binden. Ieder op zijn niveau, waarbij opgemerkt, dat met name de selectieteams inmiddels zeer hoog spelen. Ons vlaggenschip was, dankzij het glorieuze kampioenschap in het seizoen 18-19, opgeklommen naar de 1e klasse.  Het 2e elftal (dit seizoen gevormd door A-selectiespelers, wekelijks aangevuld met een 5 á 6 spelers uit de JO 19-1)  moest haar krachten aantonen in de reserve hoofdklasse.

  Resultaten

  In het vorige jaarverslag hebben we het glorieuze kampioenschap van het eerste elftal al mogen benoemen. In schril contrast daarmee was voor twee teams de afsluiting van het seizoen 2018-2019 wel erg wrang.  Zaterdag 1 werd in de finalewedstrijd voor promotie naar de 3e klasse  met het kleinst mogelijke verschil verslagen door HBSS (1-0) terwijl JO19-1 in de nacompetitie via penalty’s tegen ’s Gravenzande de stap omhoog naar de 3e divisie op een haar miste. In het seizoen 2019-2020 traden de selectie-jeugd-teams allemaal aan op divisie-niveau.                            

  Een brede uitdaging : Waar staan wij als club ??  

  Zowel het eerste als het tweede elftal voerden fier de ranglijst aan, terwijl de jeugd bezig was om aan te tonen dat TOGB uitgegroeid is van een klein dorpscluppie naar een voetbalvereniging die landelijk aanzien verdient. Niet alleen bij de  supporters, maar ook bij spelers en staf van ons eerste elftal werd stiekem en voorzichtig al gedacht aan promotie…… !!

  Hoofdklasse…??  Wie had dat enige jaren geleden durven dromen ?  

  Maar dan valt plots het doek en bleef het bij dromen …….

  Corona toonde de rode kaart en stuurde iedereen naar huis. Na het weekend van 7 en 8 maart is er niet meer gevoetbald. Het beruchte Covid-19- virus noopte de regering tot het nemen van strenge maatregelen: Het hele land en daarmee ook de sport werd volledig platgelegd. De gezondheid van de mens ging uiteraard vóór de belangen van zowel werk als sport en andere bezigheden. Het sportpark werd hermetisch afgesloten. En voor hoelang ? 

  Wekenlang was het stil op het sportpark, met uitzondering van het onderhoud van de velden. Het jaarlijks Groot-onderhoud werd naar voren gehaald en bij veld 4 werd begonnen aan de vervanging van de kunstgrasmat. Dat alles met de stille hoop, dat we vervroegd weer aan het nieuwe seizoen zouden kunnen beginnen.

  Bij het opstellen van dit jaarverslag, we schrijven april 2020, groeit de hoop dat we in fases weer aan trainen mogen gaan denken.  Om dat te realiseren is een grondige voorbereiding echter noodzakelijk. Daartoe wordt met vereende krachten gewerkt aan protocollen en schema’s.

  Wat voor Corona nog wel doorging en het vermelden meer dan waard is …….

  Voor het tiende achtereenvolgende seizoen is weer een voetbalschool georganiseerd. Een kleine tachtig spelertjes hadden zich aangemeld om onder deskundige leiding de kneepjes van het voetbalvak beter te leren kennen.  Het was tevens de laatste keer dan “Spin-in-het-web” Nicole Hijdra die als mede-organisator zowel bij de voorbereiding als tijdens de uitvoering 10 jaar aanwezig was. En na die 10 jaar geeft zij het stokje over.

  De Grote Clubactie was weer een daverend succes, dankzij de inzet van velen, maar vooral ook van de jeugd, kon weer een prachtig bedrag op de rekening worden bijgeschreven.

  Voor diezelfde jeugd heeft met name de NAC (Neven Activiteiten Commissie) zich de benen uit het lijf gelopen. Regelmatig terugkerende festiviteiten werden weer uit de kast gehaald en waren zeer succesvol.

  Supportersvereniging Geel-Zwart  is onlosmakelijk verbonden met de leden. Dit blijkt jaarlijks uit de diverse festiviteiten die worden georganiseerd en waarvan zij de dragende kracht zijn. Voor de eerste keer in de geschiedenis werd de onvolprezen familiedag gehouden op zaterdag.

  Het weekeinde waarin 2 grote tournooien werden afgewerkt, het Kids Unlimited-tournooi en het BCT/ING-tournooi, verliep buitengewoon. Dankzij de inzet van velen hebben vele honderden jeugdspelers heerlijke wedstrijden kunnen spelen.

  In het kader van het jubileumjaar werd begin oktober een reünie gehouden. Een kleine 300 leden, maar vooral oud-leden verzamelden zich in het clubhuis en genoten tijdens een hapje en een drankje van elkaar en van de verhalen van vroeger….

  Kamp Ahoy is niet meer weg te denken uit het programma. De inschrijving lijkt veel op een finalewedstrijd van de Champions League: Binnen de kortste keren is het volgeboekt.

  Voorafgaand aan dit unieke kamp wordt er de laatste jaren een klaverjasmarathon gehouden, waarvan de opbrengst voor een groot deel ten goede komt aan de organisatie van Kamp Ahoy.

  Pal voor het uitbreken van het corona-virus is er nog een Bingo-avond georganiseerd, die zeker voor herhaling vatbaar is. Zo’n 200 bezoekers hebben naast een supergezellige avond, ook nog eens voor een mooie bar-omzet gezorgd.

  Maar ook….

  Bij zo’n grote vereniging moeten we helaas elk jaar afscheid nemen van onze dierbaren. 

  Op 28 juni 2019 overleed Henk de Veld (87). Henk was heel lang speler van het eerste elftal en ook vrijwilliger.

  Martien Hermes, eveneens veel jaren speler van TOGB 1, was bij zijn overlijden op 5 augustus 2019 79 jaar oud. 

  Enkele maanden nadat hij als super-supporter een beker mocht ontvangen bij het kampioenschap van het eerste elftal overleed Frans Olsthoorn op 22 september 2019 op de leeftijd van 86 jaar.

  Siem Heemskerk was 87 jaar en eveneens een groot supporter tot hij op 27 februari 2020 overleed.

  Tenslotte moesten we wegens de corona-maatregelen op 26 maart in alle stilte afscheid nemen van oud-bestuurder, oud-voorzitter en erelid Ben Heezen. Ben werd 88 jaar oud.  Ben’s laatste wapenfeit binnen TOGB was in oktober 2019 tijdens de reünie, als oudste TOGB’er  mocht hij samen met Henny Schuring-Overdevest het buffet openen.

  Wat over blijft is de allesomvattende vraag:  Wanneer en hoe weer verder…. ?

  Tot zover dit jaarverslag.

  April 2020

  Wil van Velzen, secretaris

   

  Noot:

  Dit jaarverslag bestrijkt de periode  van mei 2019 tot en met maart 2020. De gebeurtenissen vanaf april worden in het volgende