• JAARVERSLAG TOGB AFDELING VOETBAL

  Dit verslag bestrijkt de periode van april 2020 tot april 2021

  Bestuur

  De samenstelling van het bestuur in de betreffende periode was: 

  • Andy Wibier, voorzitter
  • Wil van Velzen, secretaris
  • Matthijs Glastra, budgetbewaker ( penningmeester ) (a.i)
  • Jeroen van der Valk, jeugdcommissie
  • Izaak Havenaar, technische commissie
  • Arjen Heinsbroek. lagere senioren en zaalvoetbal
  • Paual van der Burg, algemeen bestuurslid

  Als gevolg van het tussentijds aftreden van Joeri Turk als budgethouder, heeft het bestuur Matthijs Glastra verzocht als interim-budgethouder deze taak op zich te nemen. 

  De reguliere bestuursvergaderingen  vonden i.v.m. de coronacrisis maandelijks plaats. Indien mogelijk werd in de bestuurskamer vergaderd, doch vaak moest worden uitgeweken naar de livestream-formule.

  Leden

  Het aantal leden schommelt jaarlijks enigszins.  Oudere spelers zetten een punt achter hun voetbalcarrière, terwijl jeugdspelers soms moeite hebben om de stap naar de senioren zetten. Om de uitstroom van deze laatste groep zo veel  mogelijk te beperken wordt o.a. tegemoetgekomen aan de wens om op zaterdag te spelen. De toestroom van nieuwe leden gebeurt hoofdzakelijk bij de pupillen. Het aantal spelende leden blijft vrij stabiel  op zo’n 1200.

  In competitieverband traden het afgelopen seizoen zo’n  85 teams aan. Bij de pupillen zien we J08: 7 x / JO9: 7 x /JO10: 8 x en JO11: 5 x. Jeugd: JO12: 5 teams / JO13: 8 teams / JO14: 4 x / JO15: ook 5 x / JO16: 4 x / JO17: 6 x en JO19: 4 teams.  De KNVB startte dit jaar met een competitie voor spelers onder de 23 jaar, waar wij als TOGB graag aan meededen. Wederom schreven we  2 G-teams in.  De senioren kwamen op zaterdag met 6 teams en zondag met 8 teams op de proppen. In de zaal waren 4 teams actief. Nieuw dit seizoen was een seniorenteam, dat voorheen op zondag speelde, maar zich nu liet inschrijven voor deelname aan de 7-tegen-7-competitie op vrijdagavond. En tenslotte was er een groep van 40 leden, die om de week op zondagmorgen zéér recreatief het 7-tegen-7-spelletje blijft spelen. Van deze 85 teams spelen er inmiddels 15 in het hogere segment: de A-categorie.

  Zoals bekend werd het seizoen 2019-2020 in maart 2020 als gevolge van de corona-crisis door de KNVB stilgelegd en is daarna ook niet meer hervat. Het gevolg was dat er geen kampioenschappen werden behaald en ook geen  promoties en degradaties werden toegepast. In het daaropvolgende  seizoen begon elk team dus op hetzelfde niveau. Er was echter één uitzondering:  Door het vertrek van enkele clubs uit de hoofdklasse van de zondagcompetitie kwamen er aldaar enkele plaatsen vrij.  De KNVB paste een speciale formule toe om deze plaatsen weer op te vullen vanuit de 1e klasse.  Door de goede klassering van TOGB in deze 1e klasse werden wij aangewezen als nieuwe hoofdklasser in het seizoen 2020-2021.  Voor het eerst in de ruim 90-jarige geschiedenis van onze club gingen wij landelijk !!  Natuurlijk hadden wij liever via een kampioenschap gepromoveerd, maar gezien de klasse van en de sfeer binnen ons vlaggenschip hadden we er alle vertrouwen in dat een reguliere promotie zeker tot de mogelijkheden behoorde.

  En zo gaan we het nieuwe seizoen in…..

  Weliswaar onder aangepaste regels, zoals een maximum aan toeschouwers, wat ons noopte tot het instellen van digitale voorverkoop van entreekaartjes. Ook gebeurde het dat clubs waar wij moesten spelen, ons verzochten géén supporters mee te nemen….  We hadden ons een andere entree in de hoofdklasse voorgesteld….  En uitgerend nadat ons eerste elftal de eerste overwinning had behaald bij Orion in Zuid Limburg, greep de Overheid en in het spoor daarvan de KNVB weer in, door de competitie stil te leggen. Covid 19 sloeg weer toe !  Naarmate de tijd verstreek werd de situatie steeds nijpender en kon er niet of nauwelijks nog worden getraind. Regelmatig werden maatregelen aangescherpt en dan weer losgelaten…  Binnen de vereniging werd druk overleg gepleegd hoe om te gaan met deze situatie.  Trainen…niet trainen….oefenpotjes tegen je clubvrienden…. 2 tegen 2…. En ga zomaar door !!!  We misten niet alleen de wedstrijden , maar ook het sociale contact met clubgenoten langs de lijn, in de kantine of tijdens de derde helft….. Dank zij de goede sfeer binnen de club was er  veel begrip voor deze voetbal loze periode, waarin de kantine-inkomsten volledig stil kwamen te liggen maar  de kosten grotendeels doorgingen.

  Bijna alles lag stil…….

  Gewoonlijk volgt in een jaaroverzicht een opsomming van activiteiten, die door het jaar heen door heel veel vrijwilligers worden georganiseerd.  Maar we weten het …bijna niets mocht of kon !!

  Géén voetbalschool,  géén familiedag, géén internationaal toernooi, nee zelfs helemáál geen toernooi,  géén familiezwemmen, géén kinderdisco, géén bezoek aan eredivisiewedstrijden, géén sinterklaasfeest, géén gourmetavond,  géén Kamp Ahoy, géén F-kamp, géén talentendag, maar ook géén trainingskamp voor selecties naar het buitenland en géén nieuwjaarsreceptie. Géén, géén, géén….behalve…….?!  De Grote clubactie.  In aangepaste vorm omdat we de kinderen in deze corona-tijd niet langs de deuren wilden laten gaan wist de organisatie tóch nog een prachtig bedrag bij elkaar te versieren….

  Afscheid

  Helaas hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van dierbaren uit onze vereniging. 

  Op 15 mei overleed op 88-jarige leeftijd Gerrit Molenwijk, clubicoon uit de jaren ‘50 en ’60 als speler van het eerste elftal en later vrijwilliger. Op 25 oktober: Slechts 52 jaar jong, maar al jarenlang ’n heel enthousiast jeugdtrainer: Simon Bak. Een sportief voorbeeld voor ons allen. En tenslotte overleed vrij onverwacht op 3 maart Harry Overdevest. De 71-jarige telg uit de TOGB-familie maakte, na zijn actieve periode als speler, nog heel lang als barmedewerker deel uit van de club.

  En toen trof ons op 8 januari ook nog eens een volgende klap….

  “Brand op Het Hogeland !”   Facebook, Instagram,  de digitale media binnen Lansingerland slaan op tilt!!  In eerste instantie wordt gevreesd voor de kantine, maar als snel blijkt dat het de tribune van TOGB is die in brand staat…!  De meer dan 50 jaar oude tribune, opgebouwd door leden van de club, en tijdens de verhuizing naar de nieuwe locatie , gedemonteerd en weer vakkundig opgebouwd…..  Dit pronkstuk van zelfwerkzaamheid en clubliefde staat in lichter laaien en brandt tot de grond af.  Verslagenheid…..Geel-zwarte tranen…..  Maar nog diezelfde avond toont de echte TOGB ‘er zijn weerbaarheid. Via de app spreken clubmensen elkaar moed in en bieden supporters en leden direct spontaan hulp aan.  “We zullen met elkaar gaan ruimen en weer opbouwen !!”   Het vuur van de brand slaat over naar de harten van ons TOGB-ers.

  Het blijft niet bij aanbieden van hulp alleen. Privépersonen startten spontaan acties, zoals het verzamelen van lege flessen, maar ook verschillende  crowdfundings-acties braken los.  Vanuit de club wordt een sponsorloop georganiseerd. Op 30 januari lopen ruim 300 deelnemers meer dan €35.000,00 bij elkaar.  Om te voorkomen dan diverse acties elkaar in de weg lopen, wordt door de BCT een comité opgericht, dat een en ander coördineert. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen in actie komen.  De BCT-actie “Tribune voor TOGB” , waarbij mensen gelden kunnen doneren, wordt een groot succes, wat een slordige 20.000 euro oplevert.  Als klap op de vuurpijl wordt door de BCT een benefiet-weekend georganiseerd. Clubsponsor Muller & Co stelt z’n accommodatie beschikbaar en werkt tevens mee aan het welslagen van het weekend, dat tot twee keer toe moest worden verzet wegens de geldende avondklok. Uiteindelijk kan het  op 19 en 20 maart via livestream doorgang vinden en groeit het uit tot een geweldig succes. De online-veiling en dito bingo brengen tezamen ruim € 112.000,00 op.  Tijdens deze livestream uitzending wordt ook nog bekend dat de selectie van Zondag 1 met hun wijnverkoopactie een bedrag van € 12.000,00 bij elkaar heeft gebracht. Kamp Ahoy doneert 500 euro en ook Geel Zwart verrast ons met een gift van 10.000 euro.  Een tip van een lid van onze vereniging om ook bij de Vriendenloterij aan de bel te trekken is niet aan dovemans oren gegeven en levert uiteindelijk 5000 euro op. En terwijl een bouwcommissie zich bezig houdt met de plannen voor de herbouw van de tribune, is een nieuwe actie van start gegaan: De verkoop van tribunestoeltjes. 

  De conclusie van dit alles mag toch wel worden gesteld:  Hoewel er niet of nauwelijks wordt gevoetbald, blijkt de vereniging TOGB en super-hechte vereniging te zijn, waar we met elkaar tot héél veel in staat zijn, waarbij we onze naam hoog houden: “TOT ONS GENOEGEN”. 

   

  Tot zover dit jaarverslag.

  Mei 2021,

  Wil van Velzen, secretaris