• Jamel Limam Lid van Verdienste

    Een bijzonder moment in deze periode waarin Corona ons sportvereniging in de greep houdt: Jamel Limam is benoemd tot Lid van Verdienste!

    Op zijn 48e trouwdag ( een mooi moment om in het zonnetje gezet te worden! ) werd het speldje dat hoort bij deze bijzondere benoeming, onder applaus van de aanwezige Ledenraadsleden, opgespeld door zijn kleinzoon.

    Jamel is natuurlijk één van de gezichten die je vaak tegenkomt bij TOGB, sinds jaar en dag is hij rond de velden en in de kantine van TOGB te vinden en heeft hij in die periode vele taken opgepakt. De laatste periode was Jamel door ziekte uitgeschakeld en dus alleen bij de wedstrijden van het eerste aanwezig, iets dat hij straks weer op hoopt te pakken als dat weer mag. 

    Jamel: gefeliciteerd met jouw benoeming!

    Bestuur T.O.G.B. afdeling Voetbal