• Missie, visie en talentontwikkeling

  Missie

  TOGB is de meest toonaangevende voetbalverenging in de omgeving van Lansingerland, acterend op landelijk niveau bij jeugd en senioren.

  Visie

  TOGB wil een vereniging zijn en blijven waar zowel prestatievoetbal als recreatief voetbal hand in hand gaan. Het hoogste seniorenteam speelt zo hoog mogelijk met zoveel als mogelijk zelf opgeleide spelers. Leidraad is dat 75 % van de senioren A-selectie uit spelers bestaat met een TOGB achtergrond. De jeugdopleiding van TOGB heeft als doelstelling zoveel als mogelijk zelf spelers op te leiden voor het senioren vlaggenteam.

  Daarbij staat TOGB als club voor het bieden van de meeste en beste mogelijkheden op het gebied van persoonlijke groei, een veilige omgeving, plezier, de mogelijkheid om uniek te zijn als mens en om met de eigen talenten aan TOGB verbonden te zijn. 

  Zijinstroom

  Om het hoge niveau van onze jeugdopleiding vast te houden, kunnen jaarlijks, indien nodig, onze jeugdselecties worden aangevuld met spelers welke van andere clubs komen en uit onze regio afkomstig zijn . Hiervoor is het een zijinstroom beleid opgezet, dat luidt:

  1. De coördinator van de betreffende jaargangen inventariseert de behoeft bij de trainers.
  2. Deze inventarisatie wordt met motivatie in het coördinatorenoverleg met de jeugdvoorzitter en het bestuurslid technische zaken besproken. Belangrijk hierin is dat er geen belemmering ontstaat ten aanzien van de talentontwikkeling van zelf opgeleide spelers.
  3. De richtlijn is dat er per geboortejaar 2 spelers per seizoen mogen instromen, keepers uitgezonderd. Alleen met een duidelijke motivatie kan van deze richtlijn worden afgeweken.
  4. Talenten melden zichzelf aan of doen mee aan de jaarlijkse talentendag.
  5. Er worden aan het einde van het seizoen selectie-oefenwedstrijden gespeeld waarvoor ook spelers uit lagere (breedtesport) teams kunnen worden uitgenodigd  welke door de interne scouting zijn opgevallen. Deze spelers hebben de voorkeur boven spelers vanuit zijinstroom.
  6. Het bestuurslid Technische Zaken en de jeugdvoorzitter besluiten uiteindelijk of een speler kan worden toergelaten tot de selectie.

  Wisselbeleid

  Bij de selectieteams is het beleid om tot en met de JO15 sociaal te wisselen, d.w.z. in competitiewedstrijden is het uitgangspunt dat iedere speler evenveel speelminuten krijgt. In overleg met spelers, staf en coördinator kan hiervan afgeweken worden in uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld een kampioenswedstrijd tegen een directe concurrent maar ook terugkomen van een blessure).

  Vanaf de onder 16 is prestatief wisselen het uitgangspunt. De spelers welke te weinig speelminuten maken, moeten dit kunnen compenseren in beker- en of oefenwedstrijden. Wanneer dit niet lukt, moet met een desbetreffende speler een gesprek gevoerd worden om eventueel mee te blijven trainen bij de selectie maar minuten te maken in een lager elftal.

  Talentontwikkeling

  Bij TOGB staat binnen de jeugdopleiding het ontwikkelen van de speler centraal. Om de talenten individueel te optimaliseren sturen de trainers, begeleiders en de vereniging aan op de volgende ontwikkelpunten:

  1. Het zich competent voelen bij het spelen van voetbal, waarbij een goede techniek en fysieke conditie de basis zijn.
  2. Er is een basis van leervermogen: de speler moet zelf geloven en de overtuiging hebben dat vaardigheden echt te ontwikkelen zijn.
  3. Het stellen van doelen: de speler is gericht op zichtzelf te ontwikkelen.
  4. Het aangaan van uitdagingen: de speler wil nieuwe dingen leren.
  5. Het omgaan met kritiek: de speler staat open om zijn verbeterpunten te zien.
  6. Hard werken: de speler geeft alles wat hij heeft en wil zich ontwikkelen.
  7. Het vragen om hulp: de speler ziet vragen als tips om zichzelf beter te ontwikkelen.
  8. Het vergelijken met anderen: de speler haalt inspiratie uit betere / andere spelers.
  9. Het nemen van verantwoordelijkheid: de speler leert van fouten, dat zien wij als essentieel onderdeel van het leerproces.
  10. Het gedrag: de speler is in gedrag een voorbeeld voor medespelers, begeleiders, trainers, zowel binnen de vereniging als daarbuiten.