• Opzegging lidmaatschap afdeling Voetbal uiterlijk 30 juni 2021

   Helaas hebben we dit seizoen door de Corona pandemie maar weinig kunnen voetballen.

  Als bestuur van de afdeling Voetbal hopen we dat we het komend seizoen wel weer gezellig wekelijks onze krachten kunnen meten met onze tegenstanders. Om daarna in de derde helft onder het genot van een drankje en een hapje onze mooie acties na te bespreken of met elkaar te concluderen dat de tegenstander wel erg veel geluk heeft gehad en eigenlijk niet beter was.

  Om dat mogelijk te maken zijn we als voetbalbestuur al de nodige tijd bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Eén van de zaken die we van jou vragen, is dat jij nu ook nadenkt of je volgend seizoen wil blijven voetballen.

  Wij nemen aan dat je graag het komend seizoen weer wil gaan voetballen, maar als je toch wil stoppen, dan verzoeken wij jou uiterlijk 30 juni 2021 maar liever natuurlijk zo snel mogelijk aan te geven dat je je lidmaatschap wilt opzeggen.

  Dat kun je doen door een email te sturen naar Wil van Velzen ( secretaris-voetbal@togb.nl  ) waarin je ( indien mogelijk ) onder vermelding van jouw relatiecode aangeeft dat jij jouw lidmaatschap per 30 juni 2021 opzegt.

  Dan kunnen wij bij de KNVB het juiste aantal teams inschrijven en ook voorkomen dat wij teveel lidmaatschapskosten en wedstijdkosten afdragen aan de KNVB. In het verleden waren wij nogal soepel met leden die te laat opzegden. Dat kan niet meer.

  In het verenigingsreglement staat in artikel 2.3 over opzegging lidmaatschap het volgende:

  2.3  Een te late opzegging door een actief sportend of rustend lid doet het lidmaatschap volgens de statuten eindigen op het op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum, waartegen was opgezegd (betekent dus per 30 juni 2022). Een afdelingsbestuur mag besluiten hiervan af te wijken, waarbij aan onderstaande regels moet zijn voldaan:

  1. a.   zegt een lid te laat op maar wel voor het tijdstip van contributie inning en er zijn nog slechts beperkt kosten door de afdeling gemaakt voor het lidmaatschap van het lid, dan mag een afdelingsbestuur besluiten minimaal een kwart van het contributiebedrag in rekening te brengen en de opzegging daarna alsnog te accepteren
  2. b.   als een actief sportend lid aangeeft per direct te willen stoppen en de helft van het seizoen is nog niet verstreken en de afdeling hoeft geen extra kosten te maken in het kader van de beëindiging van het lidmaatschap van het lid, dan kan het afdelingsbestuur besluiten om maximaal de helft van de contributie terug te storten.

  Deze regel zullen wij komend seizoen stringenter gaan hanteren. Zeg je te laat op, dus na 30 juni maar wel voor 1 september, dan moet je 25% van de contributie voor het seizoen 2021-2022 betalen.

  Zeg je pas na 1 september 2021 op, dan dien je de volledige contributie voor het seizoen 2021-2022 te voldoen. Wij zetten als je te laat opzegt ook een financiële blokkade op jouw lidmaatschap in Sportlink. Dat betekent dat je zolang jij de contributie niet hebt betaald, je niet kunt overschrijven en dus niet bij een andere vereniging kunt gaan voetballen.

  Dit Is misschien wel formeel, maar de KNVB brengt per 1 juli al allerlei kosten in rekening zoals het lidmaatschap van de KNVB. En het terugtrekken van een ingeschreven senioren-team voor aanvang van de competitie kost veel geld. Zeker in de huidige tijd vinden wij het als afdelingsbestuur niet terecht dat de blijvende leden dit dan betalen voor de leden die te laat opzeggen.

   

  Met vriendelijke groet,

  Matthijs Glastra

  Bestuurslid financiële zaken

  Afdeling Voetbal