• Organisatie

    De afdeling voetbal kent verschillende organisatieonderdelen:

    • Bestuur afdeling voetbal: het bestuur geeft leiding aan en is eindverantwoordelijk voor de afdeling voetbal.
    • Technische staf: per leeftijdscategorie is de hoofdtrainer eindverantwoordelijk, hij of zij wordt daarin bijgestaan door een staf met trainers en assistent-trainers. De hoofdtrainers leggen verantwoording af aan de technisch coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het technisch beleid en de uitvoering ervan.
    • Loketten ‘om het veld’: de organisatie om het voetbal heen bestaat uit een aantal loketten die zorgdragen voor alle activiteiten die niet voetbaltechnisch of medisch van aard zijn. Voorbeelden hiervan zijn de hoofdleiders, het wedstrijdsecretariaat, de weekdienst en de ledenadministratie.
    • Medische staf: Als voetbalvereniging levert TOGB een belangrijke bijdrage aan de lichamelijke opvoeding van ieder kind. De medische staf zorgt voor een goede medische begeleiding hierbij, zowel preventief als bij blessures.