• Let op! Door gewijzigd overheidsbeleid kunnen nieuwe, strengere regels van toepassing zijn. Die gaan altijd boven het algemene protocol !

  Het nieuwe voetbalseizoen 2020 – 2021 staat voor de deur. We hebben echter nog steeds te maken met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Het gaat daarom allemaal iets anders dan we gewend zijn. In dit protocol staat vermeld hoe we op onze accommodatie de kans van verspreiding van het coronavirus minimaliseren. Het seizoen 2020 – 2021 wordt een vreemd seizoen. De organisatie rondom voetbal zal niet zijn zoals we die gewend zijn. Lang niet alle teams kunnen gebruik maken van de kleedkamers en douchefaciliteiten. Ook de kantine en het terras kunnen niet benut worden zoals gewoonlijk.

  Wij zullen met elkaar voorzichtig moeten zijn. Spreek elkaar aan wanneer men niet de regels naleeft die op dat moment gelden. En neem vooral zelf je verantwoordelijkheid in het opvolgen van de regels. Met elkaar zorgen wij bij TOGB voor een veilige omgeving voor iedereen.

  Wat wordt er allemaal in dit protocol vermeld?

  1. Algemene Regels
  2. Wedstrijden, Trainingen en Kleedkamers
  3. Kantine en Balkon
  4. Langs de lijn
  5. Toezicht en Handhaving

  Voordat je een bezoek brengt aan onze accommodatie, als toeschouwer/speler/trainer/leider/bezoeker/scheidsrechter etc. is het goed om je op de hoogte te stellen van de regels.

   

  • Voor alles geldt; gebruik je gezond verstand;
  • Geef iedereen de ruimte en houd je aan de regels;
  • Houd 1,5 meter afstand (19 jaar en ouder);
  • Vermijd drukte;
  • Schud geen handen;
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Was thuis voorafgaand en na je bezoek aan TOGB, je handen met zeep;
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt; neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°);
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden of iemand met wie je in contact bent geweest positief getest is op het coronavirus. Blijf voldoende dagen in thuisquarantaine en laat je testen;
  • Ga voorafgaand aan een bezoek aan TOGB thuis naar het toilet. Er kan gebruik gemaakt worden van het toilet in de gebouwen, maar wij willen dit tot een minimum beperken;
  • Kom zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportaccommodatie, bijvoorbeeld te voet of met de fiets;
  • Keer je terug uit een ‘oranje’-gebied, wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten als zij terugkeren uit een ‘oranje’- gebied;
  • Hygiëneregels en protocollen hangen bij de ingang, op ramen in de kantine, en zijn ook zichtbaar op de website;
  • Blijf zo kort als mogelijk op het Sportpark Het Hoge Land.

   In geval van een positieve test Covid-19 

  Als je als speler/trainer/begeleider/vrijwilliger positief getest wordt op Covid-19, gelieve via de trainer/leider, of direct, het Bestuur te informeren. En natuurlijk ook de aanwijzingen van de GGD op te volgen. Per individueel geval worden eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het Bestuur van TOGB. Hierbij wint het Bestuur advies in bij de Gemeente Lansingerland, KNVB, GGD Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

  In principe gelden de volgende richtlijnen en adviezen, die afgestemd zijn met de GGD:

  • Bij klachten: direct thuisblijven en bij blijvende klachten: laat je testen op corona!
  • Als je je laat testen: blijf thuis tot uitslag test bekend is;
  • Bij een positieve corona testuitslag moeten directe contacten 10 dagen in quarantaine vanaf het laatste contactmoment.
  • Een direct contact is iemand die langer dan 15 min. binnen een afstand van 1,5 m is geweest in een besloten ruimte met een drager van het corona virus;
  • Het virus is 3 dagen voordat de eerste klachten zich voordoen al overdraagbaar;
  • Besmettingsgevaar buiten op het voetbalveld wordt laag ingeschat;
  • Besloten ruimtes, zoals kleedkamers, doucheruimtes, auto’s en kantines worden door de GGD bestempeld als ruimtes met een hoog besmettingsrisico;
  • De GGD houdt als richtlijn aan dat een quarantainemaatregel voor volledige teams met spelers tot 18 jaar niet nodig is. Deze quarantainemaatregel geldt alleen voor de positief geteste speler (onder 18 jaar) en degenen boven de 18 jaar die betrokken zijn bij dit team (trainers/leiders);
  • Zij die positief getest zijn op corona en in quarantaine zijn geweest, mogen pas weer clubactiviteiten hervatten als zij volledig klachtenvrij zijn;
  • Stel het bestuur van TOGB (via trainer of ander staflid) op de hoogte wanneer er testen worden aangevraagd, over de uitslagen van de testen en wanneer men weer volledig hersteld is.
  • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft er geen 1,5 meter afstand te worden gehouden; 
  • Maak tijdens het sporten zoveel mogelijk alleen gebruik van eigen materiaal, zoals sportkleding, bidons etc.; 
  • Volg altijd de aanwijzingen van de trainer(s) op;
  • Op wedstrijddagen meldt één begeleider zich bij de Commissiekamer, aan de deur. De Commissiekamer geeft de benodigde wedstrijdinformatie; 
  • Er is alleen toegang voor scheidsrechters tot de Commissiekamer;
  • Jeugdteams kunnen geen gebruik maken van de kleedkamers. Dus thuis omkleden en douchen. Dit geldt zowel voor wedstrijden als voor trainingen;
  • Voor tegenstanders geldt eveneens dat zij ook geen gebruik kunnen maken van kleedkamers, tenzij zij de tegenstander zijn van JO19-1, JO17-1, JO17-2, JO16-1, JO15-1, JO14-1, JO13-1, de zogenaamde A-categorie wedstrijden;
  • Begeleiding (trainer/leiders etc.) van teams dient 1,5 meter afstand te bewaren tot spelers (m.u.v. spelers t/m 12 jaar);
  • Teams JO-23 en senioren kunnen wel gebruik maken van de kleedkamers. Voorafgaand, tussen en na afloop van de sportbeoefening dienen spelers van JO23 en ouder overigens wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, dus ook in de kleedkamer en douches;
  • Teams van JO-23 en senioren kunnen, indien de capaciteit dat toelaat, 2 kleedkamers toebedeeld krijgen. Hier geldt: max. 8 spelers per kleedkamer;
  • Teambesprekingen mogen vanaf de JO23 en ouder dan ook niet in één kleedkamer plaatsvinden; 
  • In de dug-outs moet er ook 1,5 meter aangehouden worden voor JO19 en ouder.
  • Als er niet genoeg ruimte is voor de wisselspelers en begeleiding, moet er in de tribune en/of langs de lijn plaatsgenomen worden, rekening houdend met 1,5 meter tussenruimte;
  • Er mogen maximaal 2 trainers tegelijk in het ballenhok. Het is verboden voor spelers om het ballenhok te betreden;
  • Bij thuiswedstrijden mogen er geen ouders/verzorgers van TOGB-spelers het sportpark betreden;  
  • Bezoekende verenigingen vinden via de website informatie over het geldende coronaprotocol bij TOGB;
  • Bezoekende clubs kunnen met maximaal 5 volwassenen ( coaches en rijouders ) ons complex betreden. Alleen voor Zondag 1, JO-23, Zaterdag 1 kunnen meerdere begeleiders / stafleden worden toegelaten;  
  • Als wij als TOGB naar uitwedstrijden gaan: let op dat iedere vereniging een eigen protocol heeft, gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM. De specifieke regels worden ook daar gerespecteerd met inachtneming van ook de geldende richtlijnen van het RIVM. Houd dus ook daar 1,5 meter. Je bent namens TOGB op bezoek, dus zorg ten alle tijden voor verantwoord gedrag! Als TOGB adviseren wij dus van tevoren goed na te gaan wat er bij de bezoekende club kan en mag, als het is toegestaan adviseren wij dat er maximaal 5 coaches / rijouders meegaan. Tevens adviseren wij u in de auto met meerdere personen allemaal een mondkapje te dragen, ook voor de jongste teams.
  • Voor de kantine en terras dienen de richtlijnen die gelden voor de horeca te worden gevolgd, u kunt deze vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemersen-bedrijven/horeca;
  • Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand;
  • De kantine kent op zaterdag en zondag geen zitplaatsen, het balkon is afgesloten;
  • In de kantine is een uitgiftepunt voor consumpties, deze kunnen worden afgehaald maar moeten buiten worden geconsumeerd;
  • De kantine is toegankelijk via de buitentrap aan de zijde van de tennisvelden;
  • De kantine moet direct na aanschaf van de consumpties worden verlaten via de  trap naar beneden naast de biljartruimte; 
  • Bij de ingang staan desinfecterende middelen;
  • Voor de dinsdag, woensdag en donderdag kan wel gebruik worden gemaakt van de stoelen en tafels. Afhalen aan de bar kan, daarna is zitten en afstand houden verplicht. Tevens dient iedereen zich dan te registreren, dat is dan dus een plaats reserveren met een gezondheidscheck.  De bezoekers van de kantine wordt dan gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. 
  • Zijn de stoelen op? Dan moet je helaas weer naar buiten.
  • Toeschouwers mogen niet, begeleiders en rijouders moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • Blijf zo kort als mogelijk op het sportpark;
  • Geforceerd stemgebruik langs het speelveld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan, omdat het risico op verspreiding van het virus dan substantieel toeneemt; 
  • Op wedstrijddagen zullen Stewards (indien aanwezig) rijouders eventueel attenderen op aanhouden van 1,5 meter en andere corona regels; 
  • Wordt hier geen gehoor aan gegeven, dan kunnen er Boa’s en/of politie worden ingeschakeld om de regels te handhaven. 
 • Vrijwilligers van TOGB - scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden, barmedewerkers, bestuursleden – doen allemaal hun best om alles in goede banen te leiden.

  Luister daarom goed naar de aanwijzingen die worden gegeven op het moment dat het misschien even niet goed gaat. Daarnaast hebben we dringend hulp nodig om iedereen veilig en verantwoord te kunnen laten sporten. 

  Wil je je steentje bijdragen om te helpen op en rond het sportpark, geef dan je contactgegevens door in de commissiekamer of aan een medewerker achter de bar

  De komende weken zullen wij met regelmaat evalueren of de bovenstaande maatregelen voldoende zijn, aangescherpt moeten worden of meer maatwerk toelaten. Maar dat kan echt alleen als de regels worden nageleefd.

  We vragen daarom aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid hierin te nemen!

  Het bestuur