• Uitvaart Hilbrand Stoffers: woensdag 29 december 2021

  Bij TOGB ereboog

  Door de heersende coronaregels is het niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze de familie te condoleren met het verlies.

  Op initiatief van het team van Hilbrand is er toch gelegenheid om afscheid te nemen. Woensdagmorgen zal de rouwauto met het lichaam van Hilbrand sportpark Het Hoge Land aandoen, waar supporters en leden van TOGB middels een ereboog een laatste groet zullen uitbrengen.

  De stoet zal bij het clubhuis een moment  stilhouden, waarbij een bloemstuk namens de sportvereniging en de Businessclub zal worden geplaatst.

  Belangstellenden worden verzocht uiterlijk om 11:30 uur  bij het clubhuis aanwezig te zijn, teneinde de ereboog te kunnen vormen. 

  Uitvaartdienst

  Vanwege de huidige omstandigheden dient afscheid genomen te worden van Hilbrand in besloten kring. De familie nodigt u uit om via een livestream aanwezig te zijn op woensdag 29 december om 12.45 uur.

  Ga hiervoor naar de herdenkingspagina van Hilbrand met onderstaande inloggevens en klik op uitvaartinformatie:

  https://vanderspekuitvaart.nl/memoria/

  Naam: Hilbrand

  Code: CNQX023

  De livestream werkt op woensdag 29 december tijdens de uitvaart.