• Wijziging aanvangstijdstip ( 19.30 uur !!) Ledenvergadering afdeling Voetbal dinsdag 30-05

  Wijziging aanvangstijd !! ( omdat aansluitend de afdeling Tennis Padel deze dag ook vergadert en wij samen veel leden hebben bij beide afdelingen )

  Geachte Ereleden, Leden van Verdienste, Ledenraadsleden, Lden, Ouders van Jeugdleden,

  Dinsdag 30 mei om 19.30 uur vindt in De Corner van Ons Clubhuis de Ledenvergadering van de afdeling Voetbal plaats.

  Daarvoor bent u vanzelfsprekend van harte uitgenodigd en kunt u kennis nemen van de speerpunten van het beleidsplan voor de komende jaren en de begroting voor komend seizoen.

  De agenda treft u onderstaand aan: 

  1. Opening / vaststelling Agenda
  2. Mededelingen / Ingekomen stukken
  3. Bestuursverkiezing
  4. Beleidsplan 2023 - 2028
  5. Begroting 2023 – 2024
  6. Voorstel contributie / entreegelden 2023-2024
  7. Verkiezing nieuw lid Ledenraad
  8. Agenda Ledenraadsvergadering 5 juni 2023
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

  Wij zien u graag dinsdag de 30e om 19.30 uur!

  Namens het bestuur van de afdeling Voetbal

  Paul van der Burg